دایره المعارف ایرانگردی

معرفی مبسوط جاذبه های گردشگری و تاریخ ایران باستان

نام پادشاهان ایران باستان از ماد تا ساسانیان

پادشاهان ایران باستان:     مادها*دیاکو*فره ورتیش*هوخشتره*آستیاگ هخامنشیان* کوروش بزرگ* کمبوجیه* بردیای دروغین (گئومات مغ) * داریوش بزرگ* خشایارشا (خشیارشا)* اردشیر یکم (اردشیر درازدست)* خشایارشای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
آذر 97
10 پست
تیر 96
1 پست
تیر 93
1 پست
آذر 92
55 پست