وصیت نامه داریوش بزرگ

 

خدای بزرگ است اهورا مزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که شادی مردمرا آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه از بسیاری یک فرمان روا از بسیاری .

من ، داریوش ، شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی شامل همه گونه مردم شاه در این زمین بزرگ دور و دراز پسر ویشتاسپ،هخامنشی ، پارسی ، پسر پارسی ، آریایی ، دارای نژاد آریایی .

داریوش شاه گوید : به خواست اهورا مزدا این است کشورهایی که من جدا از پارس گرفتم ، بر آنها حکم فرمانی کردم ، به من باج دادند ، آنچه از طرف من به آنها گفته شد آن را کردند . قانون من است که آنها را کنار هم نگاه داشت .

ماد ، خوزستان ، پارت ، هرات ، بلخ ، سغد ، خوارزم ، زرنگ ، رخج ، ثثه گوش ، گندار ، هند ، سکائیه ،بابل ، آشور ، عربستان ، مصر ، ارمنستان ، کاپادوکیه ، سارد ، یونان ، لیبی ، حبشه ، مک و کارئی .

داریوش شاه گوید : اهورا مزدا چون این زمین را آشفته دید پس از آن،آن را به من ارزانی فرمود . من را شاه کرد ، من شاه هستم ، به خواست اهورا مزدا من آن را در جای خودش نشاندم . آنچه من به آنها گفتم چنان که میل من بود آن را کردند .

اگر می خواهی بدانی که چند بود آن کشورهایی که داریوش شاه داشت پیکرها را ببین که تخت را می برند . آن گاه خواهی دانست ، آن گاه به تو معلوم خواهد شد که نیزه مرد پارسی تا دورها رفته است .

داریوش شاه گوید آن چه کرده شد به خواست اهورا مزدا بود . اهورا مزدا من را یاری کرد تا هنگامی که کار را بکردم . اهورا مزدا من و خاندان سلطنتی و این کشور را از زیان محفوظ دارد . این را من از اهورا مزدا در خواست می کنم ، این را اهورا مزدا به من بدهاد .

خدای بزرگ است اهورا مزدا که این شکوهی را که دیده می شود آفریده که شادی مردم را آفریده که خرد و فعالیت را بر داریوش شاه فرو فرستاده است .

داریوش شاه گوید به خواست اهورا مزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم بدی را دوست نیستم . نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به او بدی کرده شود و نه مرا میل است که شخص توانایی از طرف ضعیف به او بدی کرده شود .

آنچه راست است آن میل من است . دروغگو را دوست نیستم ، تند خو نیستم . آن چیزهایی را کههنگام خشم بر من وارد می شود سخت با اراده نگاه می دارم .

سخت بر هوس خودفرمان روا هستم . کسی که همکاری می کند او را به جای همکاری اش پاداش می دهم آن که زیان می رساند او را به جای زیان اش کیفر می دهم . نه مرا میل است که کسی زیان برساند و نه آن که اگر زیان رساند کیفر نبیند.

کسی آنچه بر علیه کسی بگوید آن مرا باور نیاید تا هنگامی که سوگند هر دو را نشنوم .کسی آنچه برابر قوایش کند یا به جا آورد خوشنود هستم و میلم نسبت به او بسیار است و نیک خرسند هستم .

این در واقع فعالیت من است . چون که تن من توانایی دارد در نبرد هم آورد خوبی هستم،ورزیده هستم چه با هر دو دست چه با هر دو پا هنگام سواری خوب سواری هستم هنگام کشیدن کمان چه پیاده چه سواره خوب کمان کشی هستم . هنگام نیزه زنی چه پیاده و چه سواره خوب نیزه زنی هستم .

هنرهایی که اهورا مزدا بر من فرو فرستاد  توانستم آنها را به کار برم به خواست اهورا مزدا آنچه به وسیله من کرده شد با این هنرهایی که اهورا مزدا بر من فرستاد  کردم .

ای مردم آگاه باشید که من چه جور آدمی هستم و هنرمندی هایم از چه نوع و برتری ام از چه نوع می باشد . آنچه به گوش شما رسید برایتان دروغ ننماید آنچه را که به شمادستور داده شد بشنوید .ای مردم آنچه به وسیله من کرده شد به شما دروغ نمایانده نشود . آنچه را نوشته شده بنگرید .فرمانها از طرف شما نا فرمانی نشود کسی نا آزموده نشود ای مردم شاه ناچار نشود که کیفر دهد .

نظر بدهید...

/ 1 نظر / 8 بازدید
Mahdi7487

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... امیدوارم موفق باشین. به وبلاگ منم یه سری بزنید امیدوارم خوشتون بیام من که از وبلاگ شما خیلی خوشم اومد ممنون میشم یه سر بزنید ... دانلود آهنگ&فول آلبوم&بازی های بروز&نرم افزار & مقالات در زمینه همه جی در ... Www.Mahdi7487.Tk