نژاد، زبان و مذهب ساكنین آذربایجان


آذری ها، یکی اصیل ترین افراد ایرانی هستند كه سه تا چهار هزار سال پیش به این سرزمین مهاجرت كرده اند. این عده به سه دسته ی ماد، پارس و پارت تقسیم شدند، كه در قسمت های مختلف ایران ساكن شدند از آن جمله مادها که در کردستان و قسمت هایی از آذربایجان سكونت گزیدند. زبان مردم آذربایجان شاخه ای از زبان فارسی باستان یا پهلوی بوده که در گذشته بنام تاتی در این منطقه تکلم می شد و اکنون تنها در چند روستای ناحیه ورزقان به این زبان آشنایی دارند. رابطه زبان تاتی با زبان آذری توسط محقق ایران شناس استاد کسروی به اثبات رسیده است. مردم آذربایجان سپس در طول تاریخ که تحت سلطه تُرکها و قبایل مختلف قرار گرفتند به تدریج اصالت زبان اصیل خود را از دست داده و اکنون به زبانی تکلم می کنند که ترکیبی از آذری، تُرک، فارس و عربی است.

ادیان رایج در آذربایجان از ابتدا تاكنون شامل آئین اولیه آریایی ها یعنی آئین مهر یا میترا ، زرتشتی، یهودی، مسیحیت و اسلام بوده اند. از نظر مذهب، 98 درصد مردم استان مسلمان و دارای مذهب شیعه جعفری می‌باشند و اقلیتی از مسیحیان كه اكثراً ارمنی و گریگوری مذهب اند در تبریز زندگی می‌كنند.


/ 0 نظر / 88 بازدید