هرسین در گستره تاریخ

بزرگان چنین گفته اند..
نویسنده : احسان فتاحی هرسینی - ساعت ٤:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٤

نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستن و نیم دیگرافرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ،اما همیشه در حال حرف زدن هستند"رابرت لی فراست "

سرگرمی,سخن بزرگان, جملات آموزنده

هـمـیـشـه حـرفـی بـزن، کـه بـتـوانی آنـرا بـنـویـسی

چـیـزی را بـنـویـس، کـه بـتـوانـی آنـرا امـضـاء کـنـی
وچـیـزی را امـضـاء کـن کـه بـتـوانی پـایـش بـایـسـتی
" نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ "...

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

اگر یکـــ سال ثمر از کاری را خواستی گندم بکار، اگر دو سال خواستی درخت بکار
اما اگر صد سال ثمر خواستی به مردم یاد بده
" کـنـفـوسیـوس -- Confucius "

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

 

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی ،
یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد .
" بنجامین فرانکلین "

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

انسان موجود عجیبی است
اگر به او بگـویید در آسمـان، یـکصد میـلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد
بی چون و چرا می پـذیرد، اما اگر در پارکی بـبیند روی نیـمکـتی نوشته اند رنگی نشـوید
بی درنگ انگشت خود را روی نیمکت می کـشد تا مـطمئـن شـود
نیچه

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

مهم نیستــــ اگر انـسـان بـرای کـسی که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسی را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .
ویـلـیـام شکـسـپـیـر

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد:
ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود
بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـیـشـود
و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدـیهـی پـذـیـرفـتـه میـشـود.
" آرتورشوپنهاور "

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی "فرمول یک" در دنیا اول شد.
وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم ...

DECIDE while others are delaying
(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)...

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

درد من مرگــــ مردمی است که گدایی را قناعت ، بی عرضگی را صبر وبا تبسمی بر لب این حماقتها را حکمت خدا مینامند "گاندی"...

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل تغـیـیـر نیـسـت؛مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه میـکـنـنـد .
اسـتـیـون هـاوکـیـنگ...

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

قـرار نـیـسـتــــــ مـن طـوری زنـدگی کـنـم کـه دنـیـا دوسـت داره ،
خـب طـبـعـا قـرارهـم نـیـست دنـیـا هـمـونطـوری بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم.
"جـروم دیـویـد سـالـیـنجـر"...

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

جـهـان سـوم جـایی سـتــــ کـه هـر کـس بخـواهـد مـمـلکـتـش را آبـاد کـنـد خانـه اش خـرابـــــ مـیـشـود ،و هـر کـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد کـنـد بـایـد بـرای ویـرانی مـمـلکـتـش بکـوشـد.
"پـروفـسـور مـحـمـود حـسابی"...

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

در سـن هـشـتـاد و سـه سـالگی از " فـرانکــــ لـویـد رایـتـــــ" مـعـمـار بـزرگـــــ و نـامـدار پـرسـیـدنـد: 
ازمـیـان کـارهـای بـزرگـی که انـجـام داده ایـد ؛ کـدام را بـیـشـتـر می پـسـنـدیـد ؟
کـه او پـاسـخ می دهـد : کـار بـعـدی را ....

سخن بزرگان,جملات آموزنده,سخنان قصار

 


comment نظرات ()